CONICAL HAT
CONICAL HAT
QUANG GÁNH
QUANG GÁNH
VIET GIFTS
VIET GIFTS
HO LO
HO LO
ĐÀN TƠ RƯNG
ĐÀN TƠ RƯNG
TRADITIONAL BACKPACK
TRADITIONAL BACKPACK
Hotline: +84- 902.546.386 - Delivery everywhere!  
Thuyền buồm nhỏ (50cm x 12cm x 13cm)
Product code: S000189
Post on 13-09-2019 09:07:28 PM
Price : 320.000 VND

Thuyền buồm, một nét văn hóa của dân tộc Việt! Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Kích thước Dài Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0899.313.368

Ghe Xuồng Gỗ (Loại lớn 150x40x25)
Product code: S000145
Post on 26-02-2018 08:38:32 PM
Price : 1.950.000 VND

Chiếc xuồng gắn với cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là miền sông nước. Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Có thể thả xuống nước làm tiểu cảnh. Kích thước Dài 100cm x Rộng 40cm x Cao 25cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0899.313.368

Ghe Xuồng Gỗ (Loại lớn 100x27x20)
Product code: S000144
Post on 22-02-2018 08:56:08 PM
Price : 1.200.000 VND

Chiếc xuồng gắn với cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là miền sông nước. Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Có thể thả xuống nước làm tiểu cảnh. Kích thước Dài 55cm x Rộng 12cm x Cao 8cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0899.313.368

Ghe Xuồng Gỗ (Loại trung 70x15x10)
Product code: S000143
Post on 22-02-2018 08:52:38 PM
Price : 680.000 VND

Chiếc xuồng gắn với cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là miền sông nước. Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Có thể thả xuống nước làm tiểu cảnh. Kích thước Dài 55cm x Rộng 12cm x Cao 8cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0899.313.368

Thuyền rồng mô hình (Loại nhỏ 22 x7 x6)
Product code: S000079
Post on 24-03-2017 01:20:00 AM
Price : 105.000 VND

Thuyền rồng, một nét văn hóa của dân tộc Việt! Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Kích thước Dài 22cm x Rộng 7cm x Cao 6cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0902.546.386

Thuyền rồng mô hình (Loại lớn 55x12x8)
Product code: S000077
Post on 22-03-2017 07:59:56 PM
Price : 160.000 VND

Chiếc xuồng gắn với cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là miền sông nước. Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Kích thước Dài 55cm x Rộng 12cm x Cao 8cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0902.546.386

Ghe Xuồng Gỗ (Loại lớn 55x12x8)
Product code: S000075
Post on 21-03-2017 06:57:28 PM
Price : 590.000 VND

Chiếc xuồng gắn với cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là miền sông nước. Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Kích thước Dài 55cm x Rộng 12cm x Cao 8cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0902.546.386

Ghe Xuồng Gỗ (Loại nhỏ)
Product code: S000074
Post on 21-03-2017 06:54:22 PM
Price : 420.000 VND

Chiếc xuồng gắn với cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là miền sông nước. Chúng tôi mang lại nét hoài cổ gợi nhớ quê hương thông qua sản phẩm độc đáo này. Kích thước Dài 35cm x Rộng 10cm x Cao 6cm. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ: 0902.546.386

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second