CONICAL HAT
CONICAL HAT
QUANG GÁNH
QUANG GÁNH
VIET GIFTS
VIET GIFTS
HO LO
HO LO
ĐÀN TƠ RƯNG
ĐÀN TƠ RƯNG
TRADITIONAL BACKPACK
TRADITIONAL BACKPACK
Hotline: +84- 902.546.386 - Delivery everywhere!  
Cần xé trung (D=14cm) Cần xé trung (D=14cm) Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam. Cần xé mini kích thước siêu nhỏ dùng cho các trang trí đậm chất làng quê trong không gian của bạn. Kích thước  S000246 Mô Hình Vật Dụng Miền Quê 55.000 VND Quantity: 20 Cái


  •  
  • Cần xé trung (D=14cm)

  • Post on 25-01-2020 01:21:05 AM - 3037 Views
  • Product code: S000246
  • Price: 55.000 VND

  • Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam. Cần xé mini kích thước siêu nhỏ dùng cho các trang trí đậm chất làng quê trong không gian của bạn. Kích thước 


Quantity
Quantity: 20 Cái
Chi tiết sản phẩm: 
 


 
cần xé mini (2)

cần xé mini (1)
Liên hệ: 0899.313.368
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second