CONICAL HAT
CONICAL HAT
QUANG GÁNH
QUANG GÁNH
VIET GIFTS
VIET GIFTS
HO LO
HO LO
ĐÀN TƠ RƯNG
ĐÀN TƠ RƯNG
TRADITIONAL BACKPACK
TRADITIONAL BACKPACK
Hotline: +84- 902.546.386 - Delivery everywhere!  
Rổ tre mini - Loại D=13cm Rổ tre mini - Loại D=13cm Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái rổ tre (thúng tre) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=13,15,18cm

Hotline: 0902.546.386
S000124 Mô Hình Vật Dụng Miền Quê 40.000 VND Quantity: 20 Cái


  •  
  • Rổ tre mini - Loại D=13cm

  • Post on 07-05-2017 11:58:59 PM - 5648 Views
  • Product code: S000124
  • Price: 40.000 VND

  • Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
    Những cái rổ tre (thúng tre) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=13,15,18cm

    Hotline: 0902.546.386


Quantity
Quantity: 20 Cái
CÁC KÍCH THƯỚC RỔ TRE MINI CHO BẠN LỰA CHỌN
 
ro tre 2
ro tre 3
 
ro tre 4

ro tre 5


 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second