CONICAL HAT
CONICAL HAT
QUANG GÁNH
QUANG GÁNH
VIET GIFTS
VIET GIFTS
HO LO
HO LO
ĐÀN TƠ RƯNG
ĐÀN TƠ RƯNG
TRADITIONAL BACKPACK
TRADITIONAL BACKPACK
Hotline: +84- 902.546.386 - Delivery everywhere!  
Mẹt tre vẽ tranh phong cách hiện đại - Loại trung (D=35 cm)
Product code: S000250
Post on 15-02-2020 06:06:36 PM
Price : 120.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam nhưng mang nét hiện đại. Quà tặng khách nước ngoài. Liên hệ: 0899.313.368. 
  

Mẹt tre vẽ tranh Đông Hồ - dân gian - Loại trung (D=35 cm)
Product code: S000249
Post on 15-02-2020 06:04:04 PM
Price : 130.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Quà tặng khách nước ngoài. Liên hệ: 0899.313.368. 
  

Mẹt tre vẽ phong cảnh Việt Nam - Mẫu mới 1 - Loại trung (D=35 cm)
Product code: S000172
Post on 31-07-2019 12:01:30 AM
Price : 120.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0899.313.368. 
  

Mẹt tre vẽ phong cảnh Việt Nam - Loại lớn (D=40 cm)
Product code: S000150
Post on 09-06-2018 04:05:18 PM
Price : 150.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0899.313.368. 
  

Mẹt tre vẽ phong cảnh Việt Nam - Loại trung (D=35 cm)
Product code: S000149
Post on 09-06-2018 04:04:03 PM
Price : 135.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0899.313.368. 
  

Mẹt tre vẽ phong cảnh Việt Nam (D=30 cm)
Product code: S000148
Post on 09-06-2018 03:48:20 PM
Price : 120.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0899.313.368. 
  

Nia vẽ cô gái và tà áo dài Việt Nam
Product code: S000031
Post on 02-01-2017 02:25:31 PM
Price : 130.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0902.546.386. Số lượng trên 5 cái: 150k/cái

Nia vẽ các địa danh Việt Nam
Product code: NDD
Post on 20-11-2016 02:32:30 PM
Price : 150.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0902.546.386. Số lượng trên 5 cái: 125k/cái

Nia vẽ cảnh đồng quê Việt Nam
Product code: NLQ
Post on 20-11-2016 02:30:32 PM
Price : 150.000 VND

Tạo một không gian khác lạ với chiếc nia vẽ nghệ thuật. Sản phẩm độc đáo thích hợp làm quà tặng cho khách nước ngoài, trang trí không gian đặc trưng vùng quê Việt Nam. Liên hệ: 0902.546.386. Số lượng trên 5 cái: 125k/cái.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second