179 HOÀNG DIỆU 2
179 HOÀNG DIỆU 2
QUÀ NGÀY LỄ
QUÀ NGÀY LỄ
QUÀ SỰ KIỆN
QUÀ SỰ KIỆN
QUÀ LƯU NIỆM
QUÀ LƯU NIỆM
QUÀ PHONG THỦY
QUÀ PHONG THỦY
Giỏ Hàng Của Bạn


>>> Click vào hình đại diện sản phẩm bên dưới để xem chi tiết sản phẩm hoặc lựa chọn các mẫu khác: 
 
Hộp đựng card gỗ dừa
Mã sản phẩm: S000447
Đăng ngày 05-03-2024 12:04:05 PM
Giá : 110.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Bộ chén đĩa dừa 1 - khắc logo Việt Nam
Mã sản phẩm: S000335
Đăng ngày 20-07-2022 02:29:34 PM
Giá : 750.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Bộ chén đĩa dừa 2 - khắc logo Việt Nam
Mã sản phẩm: S000334
Đăng ngày 20-07-2022 02:29:34 PM
Giá : 400.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Ly bia gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (D10xH12cm)
Mã sản phẩm: S000333
Đăng ngày 20-07-2022 02:29:12 PM
Giá : 165.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Ly cà phê gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (D10cm, Đế D12cm)
Mã sản phẩm: S000332
Đăng ngày 20-07-2022 02:26:41 PM
Giá : 155.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Chén nước chấm hột xoài (R7xD8xC4)
Mã sản phẩm: S000331
Đăng ngày 20-07-2022 02:26:16 PM
Giá : 38.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Nĩa dừa (20x3.5cm)
Mã sản phẩm: S000330
Đăng ngày 20-07-2022 02:22:27 PM
Giá : 20.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dao dừa (20x3cm)
Mã sản phẩm: S000329
Đăng ngày 20-07-2022 02:20:35 PM
Giá : 20.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Đũa dừa - 10 đôi (24.5cm)
Mã sản phẩm: S000328
Đăng ngày 20-07-2022 02:20:03 PM
Giá : 45.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Muỗng canh lớn gỗ dừa (23x7cm)
Mã sản phẩm: S000327
Đăng ngày 20-07-2022 02:19:35 PM
Giá : 75.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Muỗng nhỏ gỗ dừa (18x3cm)
Mã sản phẩm: S000326
Đăng ngày 20-07-2022 02:19:25 PM
Giá : 20.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Muỗng canh nhỏ gỗ dừa (14x4cm)
Mã sản phẩm: S000325
Đăng ngày 20-07-2022 02:19:17 PM
Giá : 20.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Tô nhỏ lục giác gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (16x5.5cm)
Mã sản phẩm: S000324
Đăng ngày 20-07-2022 02:18:30 PM
Giá : 160.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dĩa trái me gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (35x10cm)
Mã sản phẩm: S000323
Đăng ngày 20-07-2022 02:17:43 PM
Giá : 200 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dĩa hoa gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (D16xH4)
Mã sản phẩm: S000322
Đăng ngày 20-07-2022 02:17:21 PM
Giá : 145.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dĩa tam giác gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (18x18x18cm)
Mã sản phẩm: S000321
Đăng ngày 20-07-2022 02:16:43 PM
Giá : 165.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dĩa chiếc lá gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (28x18x2cm)
Mã sản phẩm: S000320
Đăng ngày 20-07-2022 02:16:18 PM
Giá : 165.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dĩa ovan gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (22x15cm)
Mã sản phẩm: S000319
Đăng ngày 20-07-2022 02:15:56 PM
Giá : 165.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Dĩa tròn gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (18x2cm)
Mã sản phẩm: S000318
Đăng ngày 20-07-2022 02:15:41 PM
Giá : 140.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Tô gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (D20xH6.5)
Mã sản phẩm: S000317
Đăng ngày 20-07-2022 02:15:15 PM
Giá : 195.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Chén gỗ dừa - khắc logo Việt Nam (D15xH6)
Mã sản phẩm: S000316
Đăng ngày 20-07-2022 02:14:56 PM
Giá : 110.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong những sản phẩm mỹ nghệ dừa. Món quà độc đáo cho người thân và du khách!

Ấm trà dừa mỹ nghệ - Hình hoa mai (26cm x 26cm x 13cm)
Mã sản phẩm: S000290
Đăng ngày 28-02-2022 11:31:12 AM
Giá : 450.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong một chiếc ấm trà dừa nhỏ xinh. Món quà độc đáo đáng được trưng bày!  Quà tặng khách nước ngoài.
  

Ấm trà dừa mỹ nghệ - Hình chiếc lá (20cm x 30cm x 10cm)
Mã sản phẩm: S000289
Đăng ngày 28-02-2022 11:29:13 AM
Giá : 350.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong một chiếc ấm trà dừa nhỏ xinh. Món quà độc đáo đáng được trưng bày!  Quà tặng khách nước ngoài.
  

Gáo dừa đựng mứt - các loại hạt
Mã sản phẩm: S000159
Đăng ngày 22-07-2019 09:19:19 AM
Giá : 110.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong một chiếc gáo dừa nhỏ xinh. Món quà độc đáo đáng được trưng bày!  Quà tặng khách nước ngoài.
  

Gáo Dừa Ngày Xưa
Mã sản phẩm: S000030
Đăng ngày 26-12-2016 09:22:24 AM
Giá : 60.000 VND

Chiếc gáo dừa đơn sơ mộc mạc, gợi nhớ một làng quê yên ắn bên tiếng mẹ ru... cung cấp sỉ và lẻ
Gọi: 0899.313.368

Gáo dừa phong cảnh Việt Nam
Mã sản phẩm: GDVN
Đăng ngày 20-11-2016 04:25:21 AM
Giá : 85.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong một chiếc gáo dừa nhỏ xinh. Món quà độc đáo đáng được trưng bày! 
 Hotline 0899.313.368

Gáo dừa trang trí hoa cỏ
Mã sản phẩm: GDHM
Đăng ngày 20-11-2016 03:06:23 AM
Giá : 80.000 VND

Nét độc đáo của một sản phẩm đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Mang không gian, hình ảnh và biểu tượng đút kết trong một chiếc gáo dừa nhỏ xinh. Món quà độc đáo đáng được trưng bày! 
  

Danh Mục Sản Phẩm Lưu Niệm
   
Qualuuniem Vietnam
 
 
tranh theu luu niem

 
 
Tranh gao

 
 
tranh giay xoan

 
tranh cat

 
quat la de ve

 
tranh cuon

 

 
met tre ve

 
dong ho met tre2

 
tui luc binh

 
tui xach tre

 
tui co bang

 
tui canvas ve

 

 
chuon chuon tre

 
vi luu niem

 
tam hit magnet

 

 
ly dia luu niem

 
so tay luu niem 1

 
bieu tuong vn

 
tuong su

 
bup be ao dai

 
Dua my nghe

 
ghe xuong mo hinh

 
qua tang dieu khac

 
dung cu dan toc

 
xich lo xe dap

 
bieu tuong vn

 

 
dung cu dan toc

 
vat dung tre 11

 

 
     
 
Đơn hàng cần gia công theo yêu cầu hoặc lấy sỉ, quý khách vui lòng gửi email về: qualuuniemvietnam.vn@gmail.com
.
.
Giỏ Hàng
Chat Zalo 
zalo sharelogo

. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây